Најави се ¦ Регистрирај се
Контакт ¦ Маркетинг ¦НОВ ОГЛАС
За полесно менаџирање на огласите може да регистрирате Членска сметка
 
ВНЕСИ ОГЛАС
 
Наслов*
Категорија
Марка
Модел
Гориво
Каросерија
Мотор
Потрошувачка
Година
Километража
Менувач
Цена*
Слики
Mountain View


Опис*
Сите огласи со слики и точни податоци ќе бидат објавени на фан страната на Pazar5 на Facebook
Youtube видео
Link WEB
Град*
Мапа

Име*
Телефон
Телефон.2
Facebook ЛИНК
Е-маил
 
Лозинка*
   
Повторете лозинка*
   
Избриши за

Се согласувам со Pazar5.mk
       
     
БРЗА ПРОДАЖБА

Следните опции можат да бидат платени само со платежна картичкаВашиот оглас се прикажува со зелена позадина во резултатите од пребарувањето и се истакнува повеќе од останатите огласи Цена: 1€ за 6 Месеци со ДДВ 18%

Вашиот оглас се прикажува помеѓу топ позиционираните огласи во резултатите од пребарувањето. Три случајно избрани огласи се прикажуваат како топ позиционирани огласи на почетокот на секоја страна поврзана со критериумите од пребарувањето. Цена: 1€ за 6 Месеци со ДДВ 18%.Вашиот оглас ќе се појави во галерија а галеријата се наоѓа на топ места обележани со портокалова боја во галеријата ротираат огласите по случаен избор. Цена: 1€ за 6 Месеци со ДДВ 18% faster.


Вашиот оглас автоматски се обновува на секој 2 дена односно(9 пати) во период од 18 дена. Цена: 1€ за 6 Месеци со ДДВ 18%
© 2014-2018 
ТРГУВАЈ БЕЗБЕДНО - 16+ 
ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ - ИНФО